Filtrácia profesionálne ...

Firma LUKAN BB, s.r.o bola založená už v roku 1995 a na trhu je veľmi dobre etablovaná, čo potvrdzuje aj získaná pečať “Stabilný podnik 2018” s dlhšou ako 20 ročnou tradíciou, ktorá mu bola udelená spoločnosťou SIMS (Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.).

 
 
 
 

Hlavným predmetom našej činnosti je filtrácia plynov a kvapalín v rozličných priemyselných odvetviach (hlavne farmaceutický, chemický, automobilový a potravinársky priemysel), ako aj komplexnými riešeniami downstreamových a upstreamových procesov v segmente Biotech. V týchto oblastiach poskytujeme poradenstvo, riešenie problémov, validačné a kalibračné služby, návrhy nových systémov vrátane ich dodávky a následného spotrebného materiálu.

Našou hlavnou prioritou pri vykonávaní našej činnosti je spokojnosť zákazníka a vytvorenie, resp. udržanie dlhodobých a dobrých obchodných vzťahov, založených na dôvere a vysokej kvalite. O naplnenie tejto priority sa usilujeme vysokou mierou profesionality, proaktívnym prístupom, širokou ponukou kvalitných produktov od top dodávateľov, ako aj dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Mimoriadne si pritom ceníme dlhodobú a intenzívnu spoluprácu s našim hlavným dodávateľom, ktorým je od začiatku pôsobenia firma PALL Corporation. V portfóliu však máme pre lepšiu možnosť prispôsobenia sa požiadavkám trhu a rôznorodosti aplikácií aj ďalších kvalitných a rokmi overených dodávateľov.