Filtrácia profesionálne ...

Filtrácia profesionálne ...

Už od roku 1995 úspešne pomáhame riešiť požiadavky a výzvy našich zákazníkov v oblasti priemyselnej filtrácie a separácie kvapalín a plynov. Firma LUKAN BB, s.r.o. je na trhu veľmi dobre etablovaná, čo potvrdzuje aj získaná pečať “Stabilný podnik 2018” s dlhšou ako 20-ročnou tradíciou (v súčasnosti už viac ako 25-ročnou), ktorá mu bola udelená spoločnosťou SIMS.

Predmet podnikania

Hlavným predmetom našej činnosti je obchodná činnosť v oblasti filtrácie, či separácie plynov a kvapalín v rozličných priemyselných odvetviach (hlavne farmaceutický, chemický, automobilový a potravinársky priemysel), ako aj komplexnými riešeniami downstreamových a upstreamových procesov v segmente Biotech.

viac

O nás

Firma LUKAN BB, s.r.o bola založená už v roku 1995 na základe narastajúcich požiadaviek na odborné riešenia v oblasti filtrácie, ako aj na optimalizáciu a inováciu procesov, vrátane ohľadu na environmentálne dopady a snahu o zelenšiu budúcnosť. Na Slovensku zastupujeme najmä svetového lídra v oblasti priemyselnej filtrácie a ďalších segmentoch farmaceutickej a priemyselnej výroby….

viac