Predmet podnikania a ciele

Hlavným predmetom našej činnosti je obchodná činnosť v oblasti filtrácie, či separácie plynov a kvapalín v rozličných priemyselných odvetviach (hlavne farmaceutický, chemický, automobilový a potravinársky priemysel), ako aj komplexnými riešeniami downstreamových a upstreamových procesov v segmente Biotech. V týchto oblastiach poskytujeme poradenstvo, riešenie problémov, validačné a kalibračné služby, zapožičanie procesného vybavenia, návrhy nových systémov, vrátane ich dodávky a následného predaja spotrebného materiálu.

Našim hlavným cieľom pri vykonávaní činnosti je maximálna a dlhodobá spokojnosť zákazníka a vytvorenie, resp. udržanie dlhodobých, dobrých obchodných vzťahov, založených na dôvere a vysokej kvalite, z ktorých dlhodobo benefitujú všetky zúčastnené strany. O naplnenie tohto hlavného cieľa sa usilujeme vysokou mierou profesionality, proaktívnym prístupom, širokou ponukou kvalitných produktov od top dodávateľov, ako aj dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Mimoriadne si pritom ceníme dlhodobú a intenzívnu spoluprácu s našim hlavným dodávateľom, ktorým je od začiatku pôsobenia firma PALL Corporation (aktuálne od roku 2023 už patrí pod spoločnosť Cytiva). V portfóliu však, pre lepšiu možnosť prispôsobenia sa požiadavkám trhu a rôznorodosti aplikácií, máme aj ďalších kvalitných a rokmi overených dodávateľov.