Čo ponúkame

Produkty:

Vybavenie pre tzv. „Dead-end“ filtráciu (liquid aj gas), ako aj TFF filtráciu

  • možnosti hrubšej filtrácie, mikrofiltrácie (hlavne sterilizujúcej), ako aj ultrafiltrácie
  • filtračné elementy
  • kompletné filtre
  • filtračné telesá
  • tesnenia a náhradné diely
  • regenerovateľné kovové filtračné elementy
  • filtrácia s aktívnym uhlím
  • hydraulické procesné filtre
  • filtračné sitá

Koalescenčné elementy

  • separácia gas/gas
  • separácia liquid/gas

Prístroje na testovanie integrity filtrov

Kompletné systémy pre farmaceutickú výrobu

  • v tradičnom „stainless steel“ prevedení
  • moderné plastové „single-use“ prevedenie

Medical grade vrecia pre balenie a skladovanie produktu

A iné…

Služby a poradenstvo:

  • návrhy filtračných a separačných systémov
  • vypracovanie validačných štúdií
  • sprostredkovanie validačných podkladov pre jednotlivé produkty
  • kalibrácie prístrojov
  • zapožičanie prístroja na testovanie integrity a asistencia pri testovaní
  • zapožičanie procesného vybavenia
  • návrhy klasických aj „single-use“ systémov
  • vizualizácie pharma výrobných priestorov s využitím VR technológií
  • sprostredkovanie odborných tréningov zamestnancov
  • poradenstvo v oblasti technológií a regulatívy