Služby a poradenstvo

  • návrhy filtračných a separačných systémov
  • vypracovanie validačných štúdií
  • sprostredkovanie validačných podkladov pre jednotlivé produkty
  • kalibrácie prístrojov
  • zapožičanie prístroja na testovanie integrity a asistencia pri testovaní
  • zapožičanie procesného vybavenia
  • návrhy klasických aj „single-use“ systémov
  • vizualizácie pharma výrobných priestorov s využitím VR technológií
  • sprostredkovanie odborných tréningov zamestnancov
  • poradenstvo v oblasti technológií a regulatívy