O nás

Firma LUKAN BB, s.r.o bola založená už v roku 1995 na základe narastajúcich požiadaviek na odborné a kvalifikované procesné riešenia v oblasti filtrácie s ohľadom na zabezpečenie maximálnej možnej bezpečnosti zákazníka, koncového spotrebiteľa a výrobného procesu, ako aj jeho optimalizáciu a inováciu procesov podľa najnovších trendov, vrátane ohľadu na environmentálne dopady a snahu o zelenšiu budúcnosť.

Od samotného začiatku pôsobenia je firma úzko naviazaná na spoluprácu s jej najväčším dodávateľom, firmou PALL Corporation (aktuálne od roku 2023 už patrí pod spoločnosť Cytiva), ktorú si mimoriadne vážime a predstavuje jeden z hlavných pilierov obchodnej činnosti. Tento dodávateľ pritom predstavuje svetového lídra v oblasti filtrácie, ako aj v mnohých ďalších segmentoch farmaceutickej a priemyselnej výroby. 

Pôsobenie firmy LUKAN BB bolo postavené na základe pracovného, osobného, ako aj odborného prístupu a takto si postupne dokázala nájsť sieť stabilných a zároveň spokojných odberateľov. Na prelome rokov 2012-13 došlo vo vedení spoločnosti ku generačnej výmene, pričom maximálnou prioritou bolo zachovanie jej základných princípov v kombinácii s „novou energiou“. Uvedená zmena prispela k ďalšiemu kontinuálnemu rozvoju spoločnosti a v súčasnosti je na trhu veľmi dobre etablovaná, čo potvrdzuje aj získaná pečať “Stabilný podnik 2018” s dlhšou ako 20-ročnou tradíciou (v súčasnosti už viac ako 25-ročnou), ktorá mu bola udelená spoločnosťou SIMS. V roku 2022 sa následne firme podarilo získať aj certifikáciu systému manažérstva kvality podľa modelu STN EN ISO 9001:2016, s cieľom ďalej prispieť k prehĺbeniu dôvery zo strany zákazníkov a trvalo zabezpečiť systematické fungovanie procesov v súlade s aktuálnymi požiadavkami normy.