História

1991   Spolupráca s firmou PALL v oblasti konzultanta pre filtráciu
1993   Zriadenie živnosti pre predaj filtrov vo farmaceutickom priemysle
1995   Založenie spoločnosti LUKAN BB ako distribútora firmy PALL pre Slovensko
2000-2003   Rozširovanie spolupráce pre ďalšie oblasti priemyslu
2006   Rozširovanie portfólia dodávateľov pre priemyselnú a potravinársku oblasť
2012-2013   Zmena vedenia spoločnosti
2015   Sťahovanie firmy do nového sídla
2020   Vytvorenie nového pracovného miesta a systémová modernizácia elektronického dátového systému
2021   Uzatvorenie nového kontraktu s PALL FTAP (Chemicals, Oil and Gas, Polymers)
2022   Vykonanie certifikácie systému manažérstva kvality podľa modelu STN EN ISO 9001:2016
2023   Uzatvorenie nového kontraktu so spoločnosťou Cytiva (Biotech, Pharma)